[tintuc]


Dưới đây là những gói cước nghe gọi, vào mạng ưu đãi nhất của nhà mạng Viettel và cách đăng ký, bạn yên tâm đăng ký thành công mới bị trừ tiền nhé.

1. Gói Data ST15K (15.000đ/ 3 ngày) 
- Có 3GB data tốc độ cao sử dụng trong vòng 3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Phí đăng ký 15.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin ST15K 0363426668 gửi 9123

2. Gói Data ST30K (30.000đ/ 7 ngày) 
- Có 7GB data tốc độ cao sử dụng trong vòng 7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Phí đăng ký 30.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin ST30K 0363426668 gửi 9123

3. Gói Thoại DK50 (50.000đ/ 30 ngày) 
- Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Phí đăng ký 50.000đ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

Hoặc soạn tin DK50 0363426668 gửi 9123

4. Gói Combo V90 (90.000đ/ 30 ngày)
- Miễn phí 2GB data /ngày.
- Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước.
- Phí đăng ký 90.000đ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi hoặc bộ KIT V90 (mua sim)

Hoặc soạn tin V90 0363426668 gửi 9123

5. Gói Combo F90 (90.000đ/ 30 ngày)
- Miễn phí 5GB data /tháng.
- Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
- Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng trong nước.
- Miễn phí 250 tin nhắn nội mạng.
- Phí đăng ký 90.000đ
- Áp dụng cho các sim nhận được ưu đãi hoặc bộ KIT F90 (mua sim)

Hoặc soạn tin F90 0363426668 gửi 9123

6. Gói Combo 6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
- Ưu đãi tương tự gói F90 nhưng sử dụng trong vòng 6 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 540.000đ
- Áp dụng cho bộ Kit F90 hoặc các sim nhận được ưu đãi.

Hoặc soạn tin 6F90 0363426668 gửi 9123

7. Gói Combo 12F90 (1.080.000đ/ 12 tháng)
- Ưu đãi tương tự gói F90 nhưng sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 1.080.000đ
- Áp dụng cho bộ Kit F90 hoặc các sim nhận được ưu đãi.

Hoặc soạn tin 12F90 0363426668 gửi 9123

8. Gói Data Mimax70 (70.000đ/ 30 ngày)
- Có 3GB data tốc độ cao /tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
- Phí đăng ký 70.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin Mimax70 0363426668 gửi 9123

9. Gói Data Mimax90 (90.000đ/ 30 ngày)
- Có 5GB data tốc độ cao /tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
- Phí đăng ký 90.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin Mimax90 0363426668 gửi 9123

10. Gói Data Mimax125 (125.000đ/ 30 ngày)
- Có 8GB data tốc độ cao /tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
- Phí đăng ký 125.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin Mimax125 0363426668 gửi 9123

11. Gói Data Mimax200 (200.000đ/ 30 ngày)
- Có 15GB data tốc độ cao /tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
- Phí đăng ký 200.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin Mimax200 0363426668 gửi 9123

12. Gói Data Umax300 (300.000đ/ 30 ngày)
- Có 30GB data tốc độ cao /tháng, hết 30GB truy cập tốc độ 1Mbps.
- Phí đăng ký 300.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

Hoặc soạn tin Umax300 0363426668 gửi 9123

13. Gói Data D500 (500.000đ/ 12 tháng)
- Có 4GB data tốc độ cao /tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 500.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

Hoặc soạn tin D500 0363426668 gửi 9123

14. Gói Data D900 (900.000đ/ 12 tháng)
- Có 7GB data tốc độ cao /tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 900.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

Hoặc soạn tin D900 0363426668 gửi 9123[/tintuc]

Không có nhận xét nào:

0988 900 366